Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Чи прийнятна мерітократії ідея "народного капіталізму"?

Домашня сторінка Форуми Мерітократичні дискусії Чи прийнятна мерітократії ідея "народного капіталізму"?

Тема містить 0 відповідей, має 1 учасник, і змінена  admin 2 роки/ів, 10 міс. тому.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Автор
  Записи
 • #3484

  admin
  Хранитель

  Дискусійний матеріал: Чи досягається мета Мерітократії у взаємодії з громадянськи солідарною демократією ?
  Одним з ключових моментів мерітократичної практики залишається відповідь на просте запитання: “хто та як буде визначати відповідність кандидатів у владу критеріям достойності?”. З багатьма однодумцями ми дійшли висновку, що відповідальні та інформовані громадяни, що мають активну позицію та згуртувалися не навколо грошей або іншої вигоди, спроможні в демократичний спосіб визначати таких людей. При цьому вони не просто можуть видавати безстроковий штамп “достойний”, а в будь який момент прийняти рішення про відкликання своєї довіри та відізвати свого висуванця з влади.

  Отже, достойновладдя або мерітократія не запроваджується якоюсь кастою або “обраними”, а твориться відповідальними солідарними громадянами в демократичний спосіб. При цьому, з елементами їх активної участі в процесі не тільки в виборчий період, але протягом всього часу діяльності обраних у владу, тобто через налагоджений моніторінг постійно, безперервно.

  Контакти з багатьма ідеологами громадянського суспільства та сучасного українського “республіканства” надали можливість ознайомитися з різними поглядами на побудову суспільства, влади, держави. І однією з найбільш відповідних до вищенаведених висновків, на мою думку, є ”Платформа громадянської солідарності”. Автор цієї ідеологічної концепції – Ігор Анатолійович Тютюн. Нижче, за згодою автора, я продублюю його доступні для широкого загалу тези. Пропоную ознайомитися з ними та надати свої зауваження та погляди щодо спорідненості та звязку мерітократії та громадянськи солідарної демократії.

  ” *Консолідація, або смерть України” – ультиматум глобалізації !

  Суспільна над-мета Громадянськи Солідарної (ГроС) України: передова й ефективна для громадян, історично й глобально стійка і конкурентоздатна, суверенна, велика (світоінтегруюча) націосистема Україна (народ, держава, економіка).

  МІСІЯ І КРЕДО “ГроС Україна (Громадянськи солідарна Україна)»

  *КОЛИ НЕМАЄ ЗГОДИ МІЖ ЛЮДЕЙ, ПРОПАЩА ВСЯКА ЇХНЯ СПІЛЬНА СПРАВА!*

  Місія групи “ГроС Україна”

  Ініціативна група «ГроС Україна» – це публічний ідейно-організаційний майданчик для консолідації громадянсько державницьких прагнень та дій усіх, хто вважає Україну своїм кращим спільним життєвим простором, а не вічною вотчиною політиканів, неспроможних влад і світових олігархісимусів!

  КОНСОЛІДАЦІЯ – це посилення суспільства шляхом згуртування та об”єднання інтересів і зусиль його членів (та наційних підсистем народ-держава-економіка) у досягненні спільної мети.

  Відповідно до такої місії, цільовими напрямками діяльності виступають масова пропаганда, дискутування й агітація за систему громадянськи-демократичних ідей.

  Та надалі – організаційна консолідація їх обізнаних прихильників у дієвий, масовий, суспільно конструктивний загальноукраїнський громадянський рух. (прим. Х.С. -або громадсько-політичний)

  Як надійну й громадянськи свідому народну й електоральну опору своїй новій, суспільно-корисній політичній партії – зорганізованому об”єднанню політично і фахово кваліфікованих впроваджувачів системно обгрунтованої та самодостатно дієпридатної громадянськи-демократичної ідеології у державну владу та державну політику.

  І відтак, законодавчо, виконавчо, реформено та місцево-самоврядно – якнайскоріше втілити громадянську демократію у дійсний суспільний устрій та прогрес України для народу громадян.

  Згідно із такою місією, у цій групі громадянам пропонуються реальна АЛЬТЕРНАТИВА політ-імажинізму (іміджотворчості) квази-політикуму і повсюдному недієвому критиканству інтелектуалів – ідеологічна платформа для громадянської консолідації – цілісно обгрунтована й економічно обрахована, соціо-політ. ідеологія нагальних суспільних змін для прискореного виводу України із стану системної кризи і глобальної неконкурентоспроможності на шлях сталого, суспільно ефективного прогресу.

  Платформа громадянської солідарності = Доктрина Громадянської демократії (чому і яке саме суспільство маємо собі будувати)

  + впроваджувальна Концепція (що саме і як робити, ключові реформи) системної модернізації України

  ***

  Кредо “ГроС Україна” (у що віримо, базові соціо-політичні засади)

  Соціо-політичне кредо ГроС Україна – Доктрина (фундаментальні, базові соціо-політичні засади) громадянської (громадянськи консолідованої) демократії (Доктрина ГД).

  Громадянська демократія (ГД) – це водночас і суспільна мета, і засади способів її досягнення! Це найбільш передовий суспільний устрій і стійко прогресуючий суспільний процес повноцінної (справедливої та системної) демократії громадян і для громадян.

  Якісна відмінність ГД від усіх інших типів демократії: її домінуючим, головним суб”єктом взаємовідносин виступає безпосередньо кожен повносправний громадянин, особисто!

  Так само – і у різних, похідних від того, об”єктах (суб”єктах) його демократії: державі (у т.ч. владі усіх рівнів), територіально-поселенських громадах, добровільних громадських об”єднаннях тощо.

  Громадянин реалізує свою участь у такому демократичному процесі

  як засобами “прямої демократії” – свого прямого безпосереднього волевиявлення:

  а) регулярного (вибори та референдуми)

  б) перманентного (із правом постійного й безперервного впливу);

  так і у спосіб “представницької демократії” – тимчасового делегування своїх певних демократичних прав певним (обраним та ними призначуваним на виконавство),перманентно підконтрольним, фахово компетентним особам. Одним із її вспоміжних (але не самодостатнім) інструментом виступає т.з. “партисипітарна демократія” – обгрунтування, орієнтування та представлення у суспільстві та органам влади інтересів та волі певних груп громадян їхніми добровільними об”єднаннями за інтересами – громадськими організаціями.

  Суспільна над-мета ГД: передова й ефективна для громадян, історично й глобально стійка і конкурентоздатна, суверенна, велика (світоінтегруюча) націосистема Україна (народ, держава, економіка).

  Формула громадянської демократії = ліберальна демократія х громадянська націоконсолідуюча Ідея

  Ліберальна демократія – це найближчий синонім суспільної справедливості: домінування у суспільстві свободи відповідно до суспільно визнаних прав і обов’язків людини, громадянина. Це демократія вільних людей (не підневільних жодним групам, класам чи етносам)! Людей, чия свобода (лібералізм) у суспільстві узгоджено обмежена лише самим їх свободним суспільством (демократією), – у форматі СПРАВЕДЛИВОСТІ, як рівного права кожного у рівних правах усіх та рівної відповідальності відповідно до використаної частки того права. А також – гуманним ставленням до слабких і немічних, “соціально-вразливих груп суспільства”, ким зазвичай може стати будь-хто і будь-коли.

  Чим нація справедливіша, тим вона заможніша і прогресивніша!

  Громадянськи-демократична націоконсолідуюча ідея – це ідея спільного досягнення кожним тих ліберально-демократичних цінностей, саме спільно і саме в Україні, як її повно- і рівноправні громадяни.

  І саме КОНСОЛІДАЦІЯ суспільства – згуртування та об”єднання шляхом узгодження базових життєвих інтересів і зусиль його членів (та наційних підсистем народ-держава-економіка) – дозволяє суспільству найбільш повно використати для свого поступу системні ефекти емерджентності (набуття системою принципово нових якостей і можливостей порівняно із автономими у її складових) та синергії (приноження результату узгоджених спільних зусиль її складових).

  Головний соціосистемний ефект, основна цінність, яку людина набуває від життя у суспільстві – це спільний із ним соціальний капітал ( успіх кожного від успіху усіх і успіх усіх від успіху кожного).

  Необхідна умова генерації суспільством свого соціального капіталу прогресу і, таким чином, найвища загальносуспільна цінність – СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

  Суспільства, які через свою несправедливість деконсолідуються, ті не мають або втрачають соціальний капітал, а із ним – і системну стійкість, здатність до прогресу, і сам сенс свого існування для своїх же членів. Те ж саме, але ще й із гіршими суспільноруйнівними наслідками, спричиняє групова (громадська) консолідація людей не на спільному громадянському знаменнику, а на основі тільки своїх егоїстично-групових інтересів. Вони зазвичай суперечать не тільки загальногромадянським, але й одні-одним, що спричиняє до суспільної конфронтації, конфліктності, дезінтеграції (розвалу).

  Саме суспільства із високим соціальним капіталом мають найбільш активний, гармонійний, ефективний для своїх громадян поступ.

  Соціальний капітал поступу нації = людський капітал х громадянська солідарність

  Найвища громадянська солідарність – добровільна, узгодженням базових життєвих інтересів громадян: у особистій свободі, захищеності своїх природних людських і соціальних, громадянських прав.

  Найвищий людський капітал (здоров”я, здібності, інтелект, активність, комунікабельність) – вільних людей, не підневольних державі, класам, етносам тощо.

  Гарант раціонально самообраного спільного, консолідованого, громадянського шляху людей у майбутнє в складі громадянської (над-етнічної) політичної Української нації (Народ України) – соціально ефективна, підлегла й підвпливова усім громадянам держава (влада).

  Таким чином, найбільш ємною формулою Доктрини громадянської демократії виступає громадянськи-демократична Націоконсолідуюча Ідея:

  “СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЛЯ ВСІХ, ДОБРОБУТ ДЛЯ КОЖНОГО, ДЕРЖАВА ДЛЯ НАРОДУ ГРОМАДЯН!”

  Такі складові НКІ – універсальні категорії, а їх практичне трактування у різних народів, суспільств, націй – різне. Доктрина ГД і Концепція СМУ наповнюють їх саме україно-адекватним та системорушійним загальним і конкретним змістом.

  Українська держава (влада), яка ставитиме за мету політ-реформене впровадження такої громадянськи-демократичної Націоконсолідуючої Ідеї, мусить обрати фундаментальною своєю засадою НАЦІЙНИЙ ПРАГМАТИЗМ із над-метою забезпечення гео-конкурентоздатної та історичної стійкості і еволюцієспроможності наційної системи (народ-держава-економіка).

  Суть НАЦІЙНОГО ПРАГМАТИЗМУ- забезпечення глобальних інтересів нації (як спільних інтересів громадян) шляхом встановлення й підтримки ефективних (справедливих), консолідуючих нацсистему, внутрішніх взаємозв’язків та їх домінування над зовнішніми для протидії нееквівалентно від’ємному обміну нацсистеми із зовнішнім простором.

  І така Українська держава (влада) має задекларувати та керуватися у діяльності як своїми засадничими:

  *Суспільно-державницькою (наційною) доктриною (усезагальними суспільно-розбудовчими засадами) – передбачена системна громадянськи-демократична реорганізація, модернізація суспільства. Що на першому її етапі тотожне Націо-прагматичній євроконвергенції – наближенню до кращих суспільних євро-стандартів із врахуванням наших наційних (загальногромадянських) інтересів та євро-помилок і недоліків;

  *Геополітичною держ. доктриною – передбачена системна (а не по ласих для когось шматках) націопрагматична євроінтеграція, як шлях “рівними до рівних, демократичними до демократичних” у оновлювану ліберально-демократичну Європу із перспективою євро-федерації;

  *Соціо-економічною держ. доктриною – Доктрина народного (акціонерного) капіталізму.Як основа соціо-економічного “українського чуда” із подвоєнням ВНП та рівня життя завдяки переходу від “економіки грошей” до економіки “здорового глузду” й “розумної достатності”. Шляхом масової соціально-інвестиційної депролетаризації народу у комплексі із неконфліктною деолігополізацією, техніко-технологічною модернізацією і раціоналізацією галузево-продуктової структури вітчизняного господарства;

  *Соціо-політичною держ. доктриною – громадянська політ. демократія: парламентсько-президентська республіка, де уся влада – у постійному зворотному взаємозв’язку із суспільним замовленням та вливом на основі системи “перманентного волевиявлення” громадян;

  * забезпечуваною усіма тими умовами, Військовою держ. доктриною виступає ефективна військова самодостатність (особливо – на початковому етапі) та інтегрованість у спільний загальноєвропейський безпековий простір. Із відсутністю на терені України будь-чиїх іноземних військових баз. Дозволяюча попередження та стримування будь-чиєї зовнішньої військової агресії чи територіальних зазіхань власними силами та у необхідній взаємодії із військовими партнерами. На основі розробки, виробництва та укомплектування війська надсучасними й новітніми видами озброєнь (міжнародно не заборонених) переважно вітчизняної науково-технологічної розробки і створеними вітчизняним ВПК.

  Згадаймо Тузлу, о.Зміїний, Севастополь і Крим в цілому, … та уявімо ризики набуття повноти влади шовіністичними екстремістами, існуючими, вже й не маргінально, у деяких сусідніх країнах. І не забуваймо, що Україна знаходиться на траекторіях теоретично можливих ракетних “взаємообмінів” по лініях: Південь (Близький Схід)-Північ, Схід-Захід.

  Служба в Українському війську має бути не каторжною, але загальнообов’язковою для усіх громадян – чоловіків призовного віку. Навіть вже тому, що свободу дійсно цінує тільки той, хто пізнав несвободу, зокрема армійську дисципліну.

  Тільки на таких доктринальних (базових) державних політико-ідеологічних засадах Україна спроможна, і швидко, вийти зі стану системної кризи та глобального розпорошення на шлях сталого, суспільно-ефективного прогресу!

  Доктринальні (ГД) соціо-політичні цілі: зробити суспільство справедливим (гармонійно рівно- і повноправним).

  Тобто:

  – демократію – дійсною, повноцінно справедливою, системною (соціальна + політична + економічна) і громадянськи консолідованою;

  – капіталізм – народним; прогрес – сталим, соціально капіталізованим і мультиплікованим (примножуваним);

  – патріотизм кожного – справжнім, раціонально самообраним, прагматично активним і відповідальним.

  Пропонований шлях прискореного, комплексно дієвого політичного досягнення тих цілей – Концепція ( засади, способи, ключові засоби, механізми, інструменти) системної, прагматично євроконвергентної, реформеної модернізації України.

  **************

  *** ГАСЛА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ – не мантри, а формули дій у теоремах реформ! ***

  *КОЛИ НЕМАЄ ЗГОДИ МІЖ ЛЮДЕЙ, ПРОПАЩА ВСЯКА ЇХНЯ СПІЛЬНА СПРАВА!

  *Народ завжди живе достойно своїх спільних зусиль бути народом, нацією – краще жити спільно!

  *ГРОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ, АБО СМЕРТЬ УКРАЇНИ! (ультиматум глобалізації)

  *Головна суспільна цінність – СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

  *Справедливість – це відповідність суспільно визнаним правам людини та рівна відповідальність кожного у користуванні ними!

  *Чим нація справедливіша, тим вона заможніша і прогресивніша!

  *Нація – це суверенно одержавлений народ громадян! Об’єднаний націо-консолідуючою ідеєю спільного сьогодення і спільного майбутнього!

  *Соціальний капітал поступу нації – це людський капітал, примножений громадянською солідарністю!

  Це успіх усіх від успіху кожного і успіх кожного в успіху усіх!

  Це – головний сенс і набуток людини у суспільстві!

  *Найвищий людський капітал – вільних людей, не підневольних ні державі, ні класам, ні етносам!

  *Найвища громадянська солідарність – добровільна, узгоджених інтересів громадян!

  Базових інтересів кожного у спільних, державно-наційних!

  *Громадянська солідарність – це спільний множник людського капіталу кожного у інтегрованому соціальному капіталі Нації!

  Це примноження успіху кожного на успіх усіх і навпаки!

  Це – спільний громадянський знаменник цілої нації!

  *ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО – ЦЕ СУСПІЛЬСТВО ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА СЕБЕ ДЕМОКРАТАМИ!

  *СУСПІЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ – це обмеження суспільством свободи кожного як його права у правах усіх, заради свободи усіх!

  *Справедлива свобода людини у суспільстві – це її свобода,

  обмежена демократією до її рівних прав.

  *Єдине, що справедливе суспільство дійсно може дати усім порівну, – це рівноправність!

  ***Консолідуюча Ідея громадянської демократії:

  “СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЛЯ ВСІХ, ДОБРОБУТ ДЛЯ КОЖНОГО, ДЕРЖАВА ДЛЯ НАРОДУ ГРОМАДЯН!” ***

  *ДОБРОБУТ ВІЛЬНОГО НАРОДУ МОЖЛИВИЙ ТІЛЬКИ У ПОВНОЦІННІЙ ДЕМОКРАТІЇ! (прим.С.Х. або Мерітократії, як реалізованого достоновладдя)

  *Повноцінна демократія – це справедлива (рівноправна) і системна (соціальна+економічна+політична) демократія!

  *ГРОМАДЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ – це ліберальна демократія вільних, державницьки солідарних громадян!

  *Громадянська демократія – це вільний і впливовий голос виборця плюс його народний капіталізм!

  *Без демократії (онародненості) економічної жодної повноцінної демократії бути не може!

  *У світі вже піввіку – народний капіталізм! А у нас -який?

  *Народний капіталізм = народ + капітал !

  Це подвоєння ВНП за 5 років, не за рахунок, а для народу і у власності народу!

  *Відновлення заощаджень, як народного капіталу, сьогодні – це квітуча Україна завтра!

 • Автор
  Записи
 • #3484

  admin
  Хранитель
  • Offline

  Дискусійний матеріал: Чи досягається мета Мерітократії у взаємодії з громадянськи солідарною демократією ?
  Одним з ключових моментів мерітократичної практики залишається відповідь на просте запитання: “хто та як буде визначати відповідність кандидатів у владу критеріям достойності?”. З багатьма однодумцями ми дійшли висновку, що відповідальні та інформовані громадяни, що мають активну позицію та згуртувалися не навколо грошей або іншої вигоди, спроможні в демократичний спосіб визначати таких людей. При цьому вони не просто можуть видавати безстроковий штамп “достойний”, а в будь який момент прийняти рішення про відкликання своєї довіри та відізвати свого висуванця з влади.

  Отже, достойновладдя або мерітократія не запроваджується якоюсь кастою або “обраними”, а твориться відповідальними солідарними громадянами в демократичний спосіб. При цьому, з елементами їх активної участі в процесі не тільки в виборчий період, але протягом всього часу діяльності обраних у владу, тобто через налагоджений моніторінг постійно, безперервно.

  Контакти з багатьма ідеологами громадянського суспільства та сучасного українського “республіканства” надали можливість ознайомитися з різними поглядами на побудову суспільства, влади, держави. І однією з найбільш відповідних до вищенаведених висновків, на мою думку, є ”Платформа громадянської солідарності”. Автор цієї ідеологічної концепції – Ігор Анатолійович Тютюн. Нижче, за згодою автора, я продублюю його доступні для широкого загалу тези. Пропоную ознайомитися з ними та надати свої зауваження та погляди щодо спорідненості та звязку мерітократії та громадянськи солідарної демократії.

  ” *Консолідація, або смерть України” – ультиматум глобалізації !

  Суспільна над-мета Громадянськи Солідарної (ГроС) України: передова й ефективна для громадян, історично й глобально стійка і конкурентоздатна, суверенна, велика (світоінтегруюча) націосистема Україна (народ, держава, економіка).

  МІСІЯ І КРЕДО “ГроС Україна (Громадянськи солідарна Україна)»

  *КОЛИ НЕМАЄ ЗГОДИ МІЖ ЛЮДЕЙ, ПРОПАЩА ВСЯКА ЇХНЯ СПІЛЬНА СПРАВА!*

  Місія групи “ГроС Україна”

  Ініціативна група «ГроС Україна» – це публічний ідейно-організаційний майданчик для консолідації громадянсько державницьких прагнень та дій усіх, хто вважає Україну своїм кращим спільним життєвим простором, а не вічною вотчиною політиканів, неспроможних влад і світових олігархісимусів!

  КОНСОЛІДАЦІЯ – це посилення суспільства шляхом згуртування та об”єднання інтересів і зусиль його членів (та наційних підсистем народ-держава-економіка) у досягненні спільної мети.

  Відповідно до такої місії, цільовими напрямками діяльності виступають масова пропаганда, дискутування й агітація за систему громадянськи-демократичних ідей.

  Та надалі – організаційна консолідація їх обізнаних прихильників у дієвий, масовий, суспільно конструктивний загальноукраїнський громадянський рух. (прим. Х.С. -або громадсько-політичний)

  Як надійну й громадянськи свідому народну й електоральну опору своїй новій, суспільно-корисній політичній партії – зорганізованому об”єднанню політично і фахово кваліфікованих впроваджувачів системно обгрунтованої та самодостатно дієпридатної громадянськи-демократичної ідеології у державну владу та державну політику.

  І відтак, законодавчо, виконавчо, реформено та місцево-самоврядно – якнайскоріше втілити громадянську демократію у дійсний суспільний устрій та прогрес України для народу громадян.

  Згідно із такою місією, у цій групі громадянам пропонуються реальна АЛЬТЕРНАТИВА політ-імажинізму (іміджотворчості) квази-політикуму і повсюдному недієвому критиканству інтелектуалів – ідеологічна платформа для громадянської консолідації – цілісно обгрунтована й економічно обрахована, соціо-політ. ідеологія нагальних суспільних змін для прискореного виводу України із стану системної кризи і глобальної неконкурентоспроможності на шлях сталого, суспільно ефективного прогресу.

  Платформа громадянської солідарності = Доктрина Громадянської демократії (чому і яке саме суспільство маємо собі будувати)

  + впроваджувальна Концепція (що саме і як робити, ключові реформи) системної модернізації України

  ***

  Кредо “ГроС Україна” (у що віримо, базові соціо-політичні засади)

  Соціо-політичне кредо ГроС Україна – Доктрина (фундаментальні, базові соціо-політичні засади) громадянської (громадянськи консолідованої) демократії (Доктрина ГД).

  Громадянська демократія (ГД) – це водночас і суспільна мета, і засади способів її досягнення! Це найбільш передовий суспільний устрій і стійко прогресуючий суспільний процес повноцінної (справедливої та системної) демократії громадян і для громадян.

  Якісна відмінність ГД від усіх інших типів демократії: її домінуючим, головним суб”єктом взаємовідносин виступає безпосередньо кожен повносправний громадянин, особисто!

  Так само – і у різних, похідних від того, об”єктах (суб”єктах) його демократії: державі (у т.ч. владі усіх рівнів), територіально-поселенських громадах, добровільних громадських об”єднаннях тощо.

  Громадянин реалізує свою участь у такому демократичному процесі

  як засобами “прямої демократії” – свого прямого безпосереднього волевиявлення:

  а) регулярного (вибори та референдуми)

  б) перманентного (із правом постійного й безперервного впливу);

  так і у спосіб “представницької демократії” – тимчасового делегування своїх певних демократичних прав певним (обраним та ними призначуваним на виконавство),перманентно підконтрольним, фахово компетентним особам. Одним із її вспоміжних (але не самодостатнім) інструментом виступає т.з. “партисипітарна демократія” – обгрунтування, орієнтування та представлення у суспільстві та органам влади інтересів та волі певних груп громадян їхніми добровільними об”єднаннями за інтересами – громадськими організаціями.

  Суспільна над-мета ГД: передова й ефективна для громадян, історично й глобально стійка і конкурентоздатна, суверенна, велика (світоінтегруюча) націосистема Україна (народ, держава, економіка).

  Формула громадянської демократії = ліберальна демократія х громадянська націоконсолідуюча Ідея

  Ліберальна демократія – це найближчий синонім суспільної справедливості: домінування у суспільстві свободи відповідно до суспільно визнаних прав і обов’язків людини, громадянина. Це демократія вільних людей (не підневільних жодним групам, класам чи етносам)! Людей, чия свобода (лібералізм) у суспільстві узгоджено обмежена лише самим їх свободним суспільством (демократією), – у форматі СПРАВЕДЛИВОСТІ, як рівного права кожного у рівних правах усіх та рівної відповідальності відповідно до використаної частки того права. А також – гуманним ставленням до слабких і немічних, “соціально-вразливих груп суспільства”, ким зазвичай може стати будь-хто і будь-коли.

  Чим нація справедливіша, тим вона заможніша і прогресивніша!

  Громадянськи-демократична націоконсолідуюча ідея – це ідея спільного досягнення кожним тих ліберально-демократичних цінностей, саме спільно і саме в Україні, як її повно- і рівноправні громадяни.

  І саме КОНСОЛІДАЦІЯ суспільства – згуртування та об”єднання шляхом узгодження базових життєвих інтересів і зусиль його членів (та наційних підсистем народ-держава-економіка) – дозволяє суспільству найбільш повно використати для свого поступу системні ефекти емерджентності (набуття системою принципово нових якостей і можливостей порівняно із автономими у її складових) та синергії (приноження результату узгоджених спільних зусиль її складових).

  Головний соціосистемний ефект, основна цінність, яку людина набуває від життя у суспільстві – це спільний із ним соціальний капітал ( успіх кожного від успіху усіх і успіх усіх від успіху кожного).

  Необхідна умова генерації суспільством свого соціального капіталу прогресу і, таким чином, найвища загальносуспільна цінність – СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

  Суспільства, які через свою несправедливість деконсолідуються, ті не мають або втрачають соціальний капітал, а із ним – і системну стійкість, здатність до прогресу, і сам сенс свого існування для своїх же членів. Те ж саме, але ще й із гіршими суспільноруйнівними наслідками, спричиняє групова (громадська) консолідація людей не на спільному громадянському знаменнику, а на основі тільки своїх егоїстично-групових інтересів. Вони зазвичай суперечать не тільки загальногромадянським, але й одні-одним, що спричиняє до суспільної конфронтації, конфліктності, дезінтеграції (розвалу).

  Саме суспільства із високим соціальним капіталом мають найбільш активний, гармонійний, ефективний для своїх громадян поступ.

  Соціальний капітал поступу нації = людський капітал х громадянська солідарність

  Найвища громадянська солідарність – добровільна, узгодженням базових життєвих інтересів громадян: у особистій свободі, захищеності своїх природних людських і соціальних, громадянських прав.

  Найвищий людський капітал (здоров”я, здібності, інтелект, активність, комунікабельність) – вільних людей, не підневольних державі, класам, етносам тощо.

  Гарант раціонально самообраного спільного, консолідованого, громадянського шляху людей у майбутнє в складі громадянської (над-етнічної) політичної Української нації (Народ України) – соціально ефективна, підлегла й підвпливова усім громадянам держава (влада).

  Таким чином, найбільш ємною формулою Доктрини громадянської демократії виступає громадянськи-демократична Націоконсолідуюча Ідея:

  “СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЛЯ ВСІХ, ДОБРОБУТ ДЛЯ КОЖНОГО, ДЕРЖАВА ДЛЯ НАРОДУ ГРОМАДЯН!”

  Такі складові НКІ – універсальні категорії, а їх практичне трактування у різних народів, суспільств, націй – різне. Доктрина ГД і Концепція СМУ наповнюють їх саме україно-адекватним та системорушійним загальним і конкретним змістом.

  Українська держава (влада), яка ставитиме за мету політ-реформене впровадження такої громадянськи-демократичної Націоконсолідуючої Ідеї, мусить обрати фундаментальною своєю засадою НАЦІЙНИЙ ПРАГМАТИЗМ із над-метою забезпечення гео-конкурентоздатної та історичної стійкості і еволюцієспроможності наційної системи (народ-держава-економіка).

  Суть НАЦІЙНОГО ПРАГМАТИЗМУ- забезпечення глобальних інтересів нації (як спільних інтересів громадян) шляхом встановлення й підтримки ефективних (справедливих), консолідуючих нацсистему, внутрішніх взаємозв’язків та їх домінування над зовнішніми для протидії нееквівалентно від’ємному обміну нацсистеми із зовнішнім простором.

  І така Українська держава (влада) має задекларувати та керуватися у діяльності як своїми засадничими:

  *Суспільно-державницькою (наційною) доктриною (усезагальними суспільно-розбудовчими засадами) – передбачена системна громадянськи-демократична реорганізація, модернізація суспільства. Що на першому її етапі тотожне Націо-прагматичній євроконвергенції – наближенню до кращих суспільних євро-стандартів із врахуванням наших наційних (загальногромадянських) інтересів та євро-помилок і недоліків;

  *Геополітичною держ. доктриною – передбачена системна (а не по ласих для когось шматках) націопрагматична євроінтеграція, як шлях “рівними до рівних, демократичними до демократичних” у оновлювану ліберально-демократичну Європу із перспективою євро-федерації;

  *Соціо-економічною держ. доктриною – Доктрина народного (акціонерного) капіталізму.Як основа соціо-економічного “українського чуда” із подвоєнням ВНП та рівня життя завдяки переходу від “економіки грошей” до економіки “здорового глузду” й “розумної достатності”. Шляхом масової соціально-інвестиційної депролетаризації народу у комплексі із неконфліктною деолігополізацією, техніко-технологічною модернізацією і раціоналізацією галузево-продуктової структури вітчизняного господарства;

  *Соціо-політичною держ. доктриною – громадянська політ. демократія: парламентсько-президентська республіка, де уся влада – у постійному зворотному взаємозв’язку із суспільним замовленням та вливом на основі системи “перманентного волевиявлення” громадян;

  * забезпечуваною усіма тими умовами, Військовою держ. доктриною виступає ефективна військова самодостатність (особливо – на початковому етапі) та інтегрованість у спільний загальноєвропейський безпековий простір. Із відсутністю на терені України будь-чиїх іноземних військових баз. Дозволяюча попередження та стримування будь-чиєї зовнішньої військової агресії чи територіальних зазіхань власними силами та у необхідній взаємодії із військовими партнерами. На основі розробки, виробництва та укомплектування війська надсучасними й новітніми видами озброєнь (міжнародно не заборонених) переважно вітчизняної науково-технологічної розробки і створеними вітчизняним ВПК.

  Згадаймо Тузлу, о.Зміїний, Севастополь і Крим в цілому, … та уявімо ризики набуття повноти влади шовіністичними екстремістами, існуючими, вже й не маргінально, у деяких сусідніх країнах. І не забуваймо, що Україна знаходиться на траекторіях теоретично можливих ракетних “взаємообмінів” по лініях: Південь (Близький Схід)-Північ, Схід-Захід.

  Служба в Українському війську має бути не каторжною, але загальнообов’язковою для усіх громадян – чоловіків призовного віку. Навіть вже тому, що свободу дійсно цінує тільки той, хто пізнав несвободу, зокрема армійську дисципліну.

  Тільки на таких доктринальних (базових) державних політико-ідеологічних засадах Україна спроможна, і швидко, вийти зі стану системної кризи та глобального розпорошення на шлях сталого, суспільно-ефективного прогресу!

  Доктринальні (ГД) соціо-політичні цілі: зробити суспільство справедливим (гармонійно рівно- і повноправним).

  Тобто:

  – демократію – дійсною, повноцінно справедливою, системною (соціальна + політична + економічна) і громадянськи консолідованою;

  – капіталізм – народним; прогрес – сталим, соціально капіталізованим і мультиплікованим (примножуваним);

  – патріотизм кожного – справжнім, раціонально самообраним, прагматично активним і відповідальним.

  Пропонований шлях прискореного, комплексно дієвого політичного досягнення тих цілей – Концепція ( засади, способи, ключові засоби, механізми, інструменти) системної, прагматично євроконвергентної, реформеної модернізації України.

  **************

  *** ГАСЛА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ – не мантри, а формули дій у теоремах реформ! ***

  *КОЛИ НЕМАЄ ЗГОДИ МІЖ ЛЮДЕЙ, ПРОПАЩА ВСЯКА ЇХНЯ СПІЛЬНА СПРАВА!

  *Народ завжди живе достойно своїх спільних зусиль бути народом, нацією – краще жити спільно!

  *ГРОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ, АБО СМЕРТЬ УКРАЇНИ! (ультиматум глобалізації)

  *Головна суспільна цінність – СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

  *Справедливість – це відповідність суспільно визнаним правам людини та рівна відповідальність кожного у користуванні ними!

  *Чим нація справедливіша, тим вона заможніша і прогресивніша!

  *Нація – це суверенно одержавлений народ громадян! Об’єднаний націо-консолідуючою ідеєю спільного сьогодення і спільного майбутнього!

  *Соціальний капітал поступу нації – це людський капітал, примножений громадянською солідарністю!

  Це успіх усіх від успіху кожного і успіх кожного в успіху усіх!

  Це – головний сенс і набуток людини у суспільстві!

  *Найвищий людський капітал – вільних людей, не підневольних ні державі, ні класам, ні етносам!

  *Найвища громадянська солідарність – добровільна, узгоджених інтересів громадян!

  Базових інтересів кожного у спільних, державно-наційних!

  *Громадянська солідарність – це спільний множник людського капіталу кожного у інтегрованому соціальному капіталі Нації!

  Це примноження успіху кожного на успіх усіх і навпаки!

  Це – спільний громадянський знаменник цілої нації!

  *ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО – ЦЕ СУСПІЛЬСТВО ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА СЕБЕ ДЕМОКРАТАМИ!

  *СУСПІЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ – це обмеження суспільством свободи кожного як його права у правах усіх, заради свободи усіх!

  *Справедлива свобода людини у суспільстві – це її свобода,

  обмежена демократією до її рівних прав.

  *Єдине, що справедливе суспільство дійсно може дати усім порівну, – це рівноправність!

  ***Консолідуюча Ідея громадянської демократії:

  “СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЛЯ ВСІХ, ДОБРОБУТ ДЛЯ КОЖНОГО, ДЕРЖАВА ДЛЯ НАРОДУ ГРОМАДЯН!” ***

  *ДОБРОБУТ ВІЛЬНОГО НАРОДУ МОЖЛИВИЙ ТІЛЬКИ У ПОВНОЦІННІЙ ДЕМОКРАТІЇ! (прим.С.Х. або Мерітократії, як реалізованого достоновладдя)

  *Повноцінна демократія – це справедлива (рівноправна) і системна (соціальна+економічна+політична) демократія!

  *ГРОМАДЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ – це ліберальна демократія вільних, державницьки солідарних громадян!

  *Громадянська демократія – це вільний і впливовий голос виборця плюс його народний капіталізм!

  *Без демократії (онародненості) економічної жодної повноцінної демократії бути не може!

  *У світі вже піввіку – народний капіталізм! А у нас -який?

  *Народний капіталізм = народ + капітал !

  Це подвоєння ВНП за 5 років, не за рахунок, а для народу і у власності народу!

  *Відновлення заощаджень, як народного капіталу, сьогодні – це квітуча Україна завтра!

Viewing 1 post (of 1 total)

Вибачте , ви повинні увійти в систему , щоб відповісти в темі .