Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Фінансовий звіт Мерітократичної партії України за 9 місяців 2013 року

Жовтень 15, 2013

Звітуємо про доходи та витрати Мерітократичної партії України за 9 місяців 2013 року. Питання та зауваження надсилайте до Національного Секретаріату МПУ.

Рахунок МПУ-Січень
Основний Фонд
На початок:  01.01.2013 741,03 грн. 17 874,03 грн.
На кінець: 31.01.2013 7 966,96 грн. 11 601,03 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 60,00 грн. 40,00 грн.
Благодійні внески 9 161,50 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 9 221,50 грн. 40,00 грн.
Витрати
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Газета “Мерітократія” 5 050,00 грн.
РКО 57,00 грн. 51,00 грн.
Відрахування і податки з зарплати 777,07 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 161,50 грн.
Загалом витрат: 1 995,57 грн. 6 313,00 грн.
Рахунок МПУ- Лютий
Основний Фонд
На початок:  01.02.2013 7 966,96 грн. 11 601,03 грн.
На кінець: 28.02.2013 139,96 грн. 9 545,91 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 640,00 грн.
Благодійні внески 1 175,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 1 815,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
РКО 57,00 грн. 57,00 грн.
Оренда офісу, 3 міс. 3 000,00 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
Послуги верстки та дизайну 1 400,00 грн.
Видавничі послуги 2 900,00 грн.
Юридичні послуги 480,00 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Оголошення у газеті 630,00 грн.
Загалом витрат: 9 642,02 грн. 2 055,12 грн.
Рахунок МПУ-Березень
Основний Фонд
На початок:  01.03.2013 139,96 грн. 9 545,91 грн.
На кінець: 31.03.2013 231,96 грн. 7 141,29 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 140,00 грн.
Благодійні внески 1 175,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 1 315,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Папір офісний 349,50 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
РКО 48,00 грн. 57,00 грн.
Загалом витрат: 1 223,02 грн. 2 404,62 грн.
Рахунок МПУ-Квітень
Основний Фонд
На початок:  01.04.2013 231,96 грн. 7 141,29 грн.
На кінець: 30.04.2013 5 316,96 грн. 1 030,17 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 140,00 грн.
Благодійні внески 6 175,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 6 315,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
РКО 55,00 грн. 63,00 грн.
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Послуги верстки та дизайну 4 050,00 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
Загалом витрат: 1 230,02 грн. 6 111,12 грн.
Рахунок МПУ-Травень
Основний Фонд
На початок:  01.05.2013 5 316,96 грн. 1 030,17 грн.
На кінець: 31.05.2013 1 143,96 грн. 190,05 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 90,00 грн.
Благодійні внески 1 175,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 1 265,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
РКО 51,00 грн. 54,00 грн.
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
Оренда офісу, 3 міс. 3 000,00 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Загалом витрат: 5 438,02 грн. 840,12 грн.
Рахунок МПУ-Червень
Основний Фонд
На початок:  01.06.2013 1 143,96 грн. 190,05 грн.
На кінець: 30.06.2013 218,33 грн. 190,05 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 90,00 грн.
Благодійні внески 6 428,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 6 518,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
РКО 70,51 грн.
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
Газета “Мерітократія” 4 200,00 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Загалом витрат: 7 443,65 грн. 0,00 грн.
Рахунок МПУ-Липень
Основний Фонд
На початок:  01.07.2013 218,33 грн. 190,05 грн.
На кінець: 31.07.2013 370,76 грн. 0,00 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 40,00 грн.
Благодійні внески 3 525,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 3 565,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
РКО 64,70 грн. 15,30 грн.
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Папір офісний 174,75 грн. 174,75 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Загалом витрат: 3 412,59 грн. 190,05 грн.
Рахунок МПУ- Серпень
Основний Фонд
На початок:  01.08.2013 370,76 грн. 0,00 грн.
На кінець: 31.08.2013 349,64 грн. 0,00 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 40,00 грн.
Благодійні внески 3 173,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 3 213,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
РКО 61,00 грн.
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Загалом витрат: 3 234,14 грн. 0,00 грн.
Рахунок МПУ- Вересень
Основний Фонд
На початок:  01.09.2013 349,64 грн. 0,00 грн.
На кінець: 30.09.2013 928,52 грн. 0,00 грн.
Надходження
Членські внески (вступні та щомісячні) 640,00 грн.
Благодійні внески 3 173,02 грн.
Інші надходження
Загалом надходжень: 3 813,02 грн. 0,00 грн.
Витрати
РКО 61,00 грн.
Відрахування і податки з зарплати 786,12 грн.
Зарплата працівників Секретаріату 1 175,02 грн.
Поcлуги зв’язку 1 212,00 грн.
Загалом витрат: 3 234,14 грн. 0,00 грн.