Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Заява МПУ щодо необхідності збереження, охорони та розвитку культурної спадщини України

Березень 10, 2020

 

Не дивлячись на те, що в Основному Законі України зафіксовано обов’язок держави, органів місцевого самоврядування, громадян та юридичних осіб суворо дотримуватись правового режиму збереження, використання, вивчення й популяризації культурної спадщини, а чинним Законом України «Про охорону культурної спадщини» регулюються відносини у сфері охорони культурної спадщини, випадки умисного знищення, занепаду й руйнування пам’яток історії та культури в Україні набули системного характеру й характерні для всіх регіонів нашої країни.

Так, більшість пам’яток та об’єктів культурної спадщини України потребують термінового ремонту, необхідна реалізація протиаварійних, консерваційних, реставраційних робіт практично на всіх пам’ятках, об’єктах архітектури й містобудування. Однак не тільки брак фінансування, а й розпорошеність управлінських функцій між міністерствами та іншими державними відомствами унеможливлює забезпечення комплексного державного керівництва охороною, використанням і відновленням культурної спадщини.

Відсутність дієвої Загальнодержавної програми збереження й охорони культурної спадщини України, недотримання пам’ятко-охоронного законодавства, неналежне ставлення до культурної спадщини й відсутність достатнього державного фінансування пам’ятко-охоронної діяльності призвели до занепаду та втрати багатьох історико-культурних пам’яток, спотворення історико-культурного ландшафту міст і містечок, втрати історичної автентичності та туристичного потенціалу регіонів України й держави загалом.

Саме тому звертаємось до Кабінету міністрів України та депутатів Верховної Ради України з вимогою:

Розробити дієву Загальнодержавну програму збереження й охорони культурної спадщини, якою передбачити комплексне вирішення актуальних проблем збереження культурної спадщини України.

Забезпечити державний облік та контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини, провести паспортизацію усіх об’єктів культурної спадщини України.

Накласти мораторій на знищення об’єктів історико-культурного надбання незалежно від форми власності, в тому числі за рішенням суду.

Створити сприятливий клімат для залучення приватних коштів у відновлення культурної спадщини, зокрема запровадити податкові пільги для спонсорів та благодійників, які інвестують у збереження, реставрацію, реабілітацію та використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини.

Посилити відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за бездіяльність та неналежне виконання покладених на них функцій у сфері збереження пам’яток історії та архітектури, зокрема тих, які перебувають на балансі місцевих ОТГ.

Зобов’язати чиновників управлінь культури, туризму і курортів при обласних держаних адміністраціях посилити контроль за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства та охорони культурної спадщини й працювати над включенням місцевих об’єктів культурної спадщини до національних та міжнародних туристичних маршрутів.

Переконані, що реалізація запропонованого комплексу заходів дозволить зберегти й ефективно використовувати об’єкти культурної спадщини України, популяризувати історичні та культурні надбання нашого народу, виховувати шанобливе відношення до культурної спадщини й розвивати туристичний потенціал країни.