Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Заява Мерітократичної партії України щодо приватизаційної політики Уряду

Серпень 31, 2018

Заява Мерітократичної партії України щодо приватизаційної політики Уряду

Влада знову за півкроку до чергової фатальної помилки у розпорядженні довіреним їй національним багатством

Запланована Урядом нова хвиля приватизації виглядає новою спробою привладних “еліт” задешево привласнити рештки загально народних економічних активів.
Це – дії по втіленню доктрини економічно поляризованого суспільства, у якому 1-5% надбагатих протистоять інтересам 80% народу незаможних пролетарів.
Це – шлях не до клубу передових суспільств, а до глобально експлуатованої нації світових пролетарів.

Альтернатива – творення Нації власників, глобальних вигодонабувачів. ЇЇ зміст – це економічне роздержавлення -широка ринкова націоналізація власності малими частками поміж усіма громадянами: публічні корпорації та інституційні інвестори, розвиток колективно капіталістичного сектору.

Ми, як і більшість громадян України, вимагаємо відмовитися від ганебних розпродажів, від недолугої майнової метушні та стати на стратегічно зважений шлях захисту наших економічних інтересів та майбутнього України.

У стратегічних національних інтересах – зупинити розпродаж кризово знеціненого національного майна та провадити його роздержавлення принципово інакшим, сукупно ефективним шляхом – народної /колективної приватизації.

Україна потребує реального стратегічного кроку системної модернізації та стрімкого економічного піднесення, формування технологічно модерної та соціально прогресивної соціоекономічної моделі українського суспільства заможних громадян, – Нації власників, а не світових пролетарів.

Визнаймо згубність продовження короткозорої неоліберальної соціоекономічної політики в епоху тотальної глобальної відкритості та світової революції роботизації й обезлюднення виробництв.

Зважмо на цілком очікувані наслідки цього курсу: втрата Нацією власного економічного базису, як джерела національного доходу, обвал системи зайнятості (жоден малий бізнес її не утримає, а середній не подужає конкуренції із транснаціональними корпораціями), крах фінансово-бюджетної, пенсійної та усієї соціальної системи та, як наслідок, – самого нашого суспільства, нашої державної суверенності!

Ми рішуче кажемо:
– НІ – приватизації прибуткових держпідприємств,
– НІ – замаскованій прихватизації стратегічних об’єктів та об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
– НІ – поспіху та нестратегічній приватизаційній політиці.

Ми звертаємося до депутатів ВРУ, уряду України і керівництва Фонду державного майна із вимогою – невідкладно внести зміни до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» та, щонайменше, виключити енергогенеруючі і енергорозподільчі компанії зі списку підприємств, що підлягають приватизації в 2018 році. А в подальшій своїй роботі зосередитися на розробці дієвих економічних реформ в інтересах всіх громадян України.

Ми вимагаємо від Уряду прозорої та публічної роботи під час підготовки та проведення приватизації, залучення широкого кола незалежних експертів та громадськості в реформування економічних відносин та створення передумов до рішучого підвищення добробуту та заможності всіх громадян України.

Ми підтримуємо гасла, що формально декларуються в приватизаційних програмах, та рішуче проголошуємо свою вимогу щодо відповідності реальних справ заявленим цілям, а саме:
ТАК – прискоренню економічного зростання за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій із залученням нових, системно ефективних механізмів та інструментів
ТАК – поєднанню концентрації національного капіталу на проривних нарямках і точках зростання із широким, загально народним розпорошенням власності на його інвестиційний приріст
ТАК – безумовному базовому капіталу, Нації власників вже сьогодні, замість мізерних і регресивних соціальних подачок із куцого бюджету чужої економіки завтра