Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Заява МПУ щодо судової реформи та її можливих наслідків

Жовтень 12, 2017

Судова реформа була визначена пріоритетною у Стратегії сталого розвитку “Україна 2020”, метою якої є впровадження в державі європейських стандартів життя та її вихід на провідні позиції в світі.
Проте реформа, яку провадять чинний парламент і Президент у напрямку поліпшення роботи суддівської гілки влади не співпадають із завданнями, поставленими у вище згаданій Стратегії та йдуть врозріз з інтересами громадян та держави. 
Так, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України підтримала законопроект №6232 про зміни до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів. Були прийняті зміни до Кримінального кодексу – до статті 219, 294 (обмеження строків розслідування), порядку призначення експертиз і продовження строків слідства.
Занепокоєння викликає цілий ряд поправок, змін та нововведень, зокрема поправка до ст. 219 КПК, що обмежує терміни досудового розслідування тяжких злочинів до шести місяців з моменту внесення відомостей в ЄРДР з можливістю продовження ще на півроку. Розкриття і розслідування складних корупційних схем в такі стислі терміни буде просто неможливим.
Фактично прийнятим законом заборонено розслідування навіть найважчих, найскладніших і наймасштабніших злочинів, які не встигли розкрити, розслідувати і передати до суду за один рік.
«Слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження й у разі, коли строк досудового розслідування, визначений у статті 219 цього Кодексу закінчився та жодну особу не було повідомлено про підозру» – останній абзац ст. 294 в новій редакції.
На даний момент в Україні, як і в багатьох демократичних країнах цей термін не обмежений, доки не обмежуються права конкретних осіб – не пред’явлено підозру.
Подібні зміни заблокують розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів і унеможливлять притягнення винних до відповідальності.
Окремої уваги заслуговують зміни, які покладають на слідчих суддів функцію продовження терміну розслідування і призначення експертиз на етапі досудового розслідування абсолютно безпідставно в десятки разів збільшують завантаженість суддів і ще уповільнюють розслідування. На даний момент, на етапі досудового розслідування, як сторона обвинувачення, так і сторона захисту вправі самостійно залучити обраного ними експерта чи експертну установу для проведення експертизи.
Зазначені зміни позбавляють сторони такого права і змушують з цих питань звертатись до слідчого судді. Навіть повністю укомплектовані суди не витримають такого навантаження. Такі зміни призведуть не лише до колапсу слідства, але і колапсу судової системи.
Судова система України повинна працювати продуктивно, бути вільною від будь-якого політичного впливу, повністю відповідати критеріям, стандартам і практикам Європейського Союзу, забезпечувати право громадян на справедливий та неупереджений суд. Проте вплив Президента на формування кадрового складу судової гілки влади залишається значним.
МПУ звертається до народних депутатів України утриматись в подальшому від внесення «вирваних із контексту» та не продуманих змін до КПК у непрофільних законопроектах.
Закликаємо Президента України Петра Порошенка не допустити блокування роботи органів досудового розслідування й ветувати вище згаданий законопроект, оскільки він містить багато протиріч і суперечливих змін, які можуть паралізувати роботу органів досудового розслідування.