Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Заява Мерітократичної партії України щодо державного фінансування політичних партій

Листопад 12, 2016

Державна підтримка діяльності політичних партій важлива і є невід’ємною частиною сучасного європейського парламентаризму й особливо розвинена в країнах Західної Європи. МПУ вітає прийняття Закону України №2123-а, яким передбачене пряме державне фінансування політичних партій, представлених у парламенті.

Разом з тим, МПУ вважає, що за обставин, коли присутність партій в українському парламентівже створює достатні умови для інформаційного висвітлення їх діяльності, пряме бюджетне фінансування лише цих партій не тільки економічно недоцільно, але й не справедливо.

Таке вибіркове фінансове забезпечення політичних партій не сприяє чесній конкуренції, становленню та розвитку багатопартійної політичної системи, появі нових політичних сил і як наслідок – не дозволить громадянам робити справді виважений і правильний вибір.

МПУ переконана, що підтримка діяльності політичних партій повинна забезпечуватись незалежно від того, чи представлені вони у парламенті чи ні.

МПУ пропонує внести поправки до даного Закону України і передбачити здійснення непрямого державного фінансування для непарламентських партій, що полягатиме в наданні фінансової підтримки для проведення партійної агітації та інформування, в тому числі на радіо і телебаченні, в друкованих засобах масової інформації та ін.

Саме так вдасться досягнути поінформованості громадян щодо існуючих альтернативних точок зору, поглядів та ідей політичних партій з важливих політичних, соціально-економічних та інших проблем нашої держави, і як наслідок – оновити політичну еліту, привести до влади компетентних, патріотично налаштованих та гідних влади людей.