Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

28 квітня 2016 року відбулось громадське обговорення: “Чи досяжне достойновладдя в Україні? Можливі рішення”.

Квітень 29, 2016

28 квітня 2016 року в м.Києві відбулось громадське обговорення на тему: “Чи досяжне достойновладдя в Україні? Можливі рішення”. Ініціатором проведення даного заходу став громадський діяч, політик Микола Файдун.

У своєму виступі Микола Іванович торкнувся історичних аспектів розвитку Української держави, історичних передумов сьогоднішньої ситуації в країні, особливо акцентуючи увагу на тому, що є потреба запровадження в секторі державного управління (і не тільки) мерітократичних принципів.

Він звернув увагу на те, що необхідно на ряду з іншими напрямками активно розвивати внутрішнє модернізоване виробництво, яке зараз знаходиться в стані глибокої кризи. Також М.Файдун наголосив на необхідності розвивати внутрішній ринок, що в свою чергу принесе додаткові надходження в бюджет та здешевить ціни на товари повсякденного вжитку.

Доповідач підкреслив, що є щире бажання професорсько-викладацького складу одного з ВУЗів України приймати участь у підготовці кадрів майбутніх державних управлінців та кадрового потенціалу. На думку пана Миколи Мерітократична партія України також повинна розробити та затвердити на рівні партії Кодекс Честі або 10 заповідей мерітократа та зберігати свою ідентичність, що згодом призведе до широкої підтримки та бажаних результатів в її діяльності.

Член Політичної Ради Геннадій Нейланд підтримав Миколу Файдуна щодо ідеї прийняття Кодекса Честі, оскільки пан Геннадій вже не один рік стоїть на позиції необхідності впровадження такого документа в життя партії. Він запропонував створити так званий “уряд мерітократів”, на посади в який запропонувати кандидатури з числа членів та прихильників партії, а також інших осіб, які відповідають критеріям мерітократії. Себе Геннадій бачить в цій команді як людину, яка буде займатися СЛОВОМ.

Т.в.о. Голови Київського осередку МПУ Тетяна Юрович під час свого виступу висловила ідею щодо створення на рівні партії так званих “корпусів” по напрямкам життєдіяльності, які в собі об’єднають людей – спеціалістів з однієї галузі. Саме в рамках таких “корпусів” і буде відбуватись напрацювання ефективних рішень.

Також вона висловила думку про те, що ніхто з політиків не цікавиться діяльністю малих підприємців, представником якого вона є особисто. Тобто нікого не цікавить проблематика підприємництва. Висловила підтримку позиції пана Миколи Файдуна щодо відновлення діяльності підприємств для створення робочих місць, залучення для цієї мети інвестицій.

Голова МПУ Сергій Худолій в короткій тезовій промові запропонував ідею ініціації надпартійної  узгодженної боротьби за достойну владу. Подібне об’єднання назвати ПОХІД та запросити до нього громадян та організації різного спрямування. Попередньо визнати головними гаслами:

Який народ така і влада – гідність починається з тебе
Влада наймається народом – правила найму визначаємо ми
Влада підконтрольна та підзвітна – ми оцінюємо та звільняємо
У владі мають бути найкращі -призначаємо за конкурсом
Цю ідею запропоновано обговорити в партійному середовищі а також серед прихильників достойновладдя та здійснити найперші кроки в реалізації.

Член Політичної Ради МПУ Ярослав Позняк запропонував створити робочий орган (групу, комісію або інше) для втілення ініціатив, які запропоновані Головою МПУ Сергієм Худолієм.

Ігор Тютюн в своєм виступі презентував головні тези громадянської солідарної демократії, яку запропонував для озброєння політичній партії.
Окремо він зупинився на аспектах економічної справедливості та представив бачення системної економічної модернизації України.

На завершення громадського слухання його учасники відзначили необхідність невідкладних практичних кроків за визначеним напрямом: створенням передумов до масової підтримки українцями ідеї достойновладдя та необхідності спільної боротьби за зміну якості людей у владі.