Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

ПОЗИЦІЯ МПУ щодо реформування місцевого самоврядування міста Києва

Березень 11, 2016

МПУ акцентує увагу на тому, що потрібно почати формування і становлення територіальної громади м. Києва, як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і повноважень, юридичної особи публічного права – відповідно до ст.ст. 5. 7, 140, 142, 143 Конституції України, ст. ст. 2, 3, 4, 5, 6 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 2, 81, 82, 83, 86, 87, 89,90, 91, 92, 169, 173, 175 Цивільного Кодексу України.

Мерітократична партія України підтримує такий підхід, що київській територіальній громаді не потрібні районні ради, що створюються зверху за списками партій, які не мають ніякого відношення до місцевого самоврядування, а не знизу членами територіальних громад районів або відповідних територій, які не завжди можуть співпадати з адміністративно-територіальним поділом. Замість місцевого самоврядування – створюються зайві органи для працевлаштування партійних функціонерів.

МПУ наголошує на тому, що вкрай необхідним для формування самодостатньої територіальної громади міста Києва (на всіх рівнях) необхідне введення та закріплення на законодавчому рівні чіткого механізму приведення до влади (обрання, призначення та інше) виключно чесних, компетентних професіоналів, які будуть самовіддано служити громаді, а не своїм партійним покровителям та їх бізнес інтересам.

В ст. 140 Конституції України наголошується: «Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування…».

На виконання цієї вимоги Конституції України члени громади м. Києва, підготували Концепцію становлення і розвитку територіальної громади, яка відповідає вимогам ст. ст. 5, 7, 140, 142, 143 Конституції України. Зміст Концепції отримав позитивний висновок фахівців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Відповідно до цієї Концепції робота з формування територіальної громади починається пілотними проектами.

Важливими аргументами безпосередньої участі громадян у місцевих справах є рекомендації Європейської хартії міст ІІ (2008 р.), в якій визначено: «на внутрішніх комунальних територіях (квартал, округ, район) повинні бути виборні зібрання, бюджет і повноваження» (п.п. 22, 35 Хартії міст).

Пропонується наступна структура територіальної громади м. Києва, яка є основою будь-якої системи.

Територіальна громада м. Києва складається з територіальних громад районів.
Територіальні громади районів складаються з громад мікрорайонів (до 30 тис. жителів).
Громада мікрорайону (до 30 тис. жителів) – це громади (жителі) багатоквартирних будинків, об’єднаних територією мікрорайону.
В місцях приватної забудови громада мікрорайону складається з жителів вулиці (вулиць) або кварталу (кварталів).
Таким чином, на виконання ст. 140 Конституції України сформується територіальна громада м. Києва, яка, завдяки закладеним в Концепції принципам децентралізації і субсидіарності, буде самостійно вирішувати питання місцевого значення та здійснювати місцеве самоврядування, а саме: «управляти майном, що є в комунальній власності; затверджувати програму соціально-економічного та культурного розвитку і контролювати їх виконання; затверджувати бюджет міста…» (ст. 143 Конституції України).

Виконувати ці повноваження територіальну громаду забов’язує не тільки Конституція України, а й ст. 6 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», в якій територіальна громада визначена первинним суб’єктом місцевого самоврядування. А в ст. 2 Цивільного Кодексу України територіальна громада визначена як суб’єкт публічного права.

Мерітократична партія України підтримує підхід, коли можливість створення територіальних громаді повинно відбуватися не автоматично внаслідок дій законодавчих актів, примусових заходів, що здійснюють призначені з центру чиновники, а в силу волевиявлення територіальних громад. А виконавча влада, політичні партії та громадські організації повинні створити передумови для формування реальних громад, всіляко сприяти якісному розвитку цього інституту влади.