Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Обговорення ТАКТИЧНОГО ПЛАНУ на 2015 рік

Лютий 24, 2015

Відповідно до рішення Президії Політради від 18 лютого 2015 року на публічне обговорення виноситься проект ТАКТИЧНОГО ПЛАНУ політичної партії “Мерітократична партія України” на 2015 рік .

Просимо в коментарях висловлювати свої бачення щодо зміни або доповнення даного документу. Після обговорення ТАКТИЧНИЙ ПЛАН на 2015 рік буде винесено на затвердження Політичною Радою МПУ.

Даний проект був схвалений Президією Політичної Ради.

Пропозиції приймаються до 28 лютого 2015 року (включно).

Обговорення триває за посиланням http://meritokrat.org/blogpost4662

Національному Секретаріату доручено найближчим часом підготувати робочий план виконання ТАКТИЧНОГО ПЛАНУ на 2015 рік (із зазначенням термінів та відповідальних осіб).

ТАКТИЧНИЙ ПЛАН
 політичної партії «Мерітократична партія України» на 2015 рік

1. ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАТУТУРЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПАРТІЇ ТА ЇХІМПЛЕМЕНТАЦІЯ:
приведення у відповідність реальної та формальної партійної структури, ліквідаціянепотрібних осередків та органів, які лише негативно впливають на діяльність партії та сприяють затягуваннюпроцесу прийняття рішень.

2. ПІДГОТОВКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НЕОБХІДНИХ ВНУТРІШНЬО-ПАРТІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ: положень, інструкцій та методичних посібників.

 3.СТВОРЕННЯ ДІЄВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КОМАНД: переобрання або підтвердження повноважень керівників партійних осередків шляхом проведення нових виборів керівництва, відновлення дієздатності партійних осередків всіх рівнів, приведення діяльності осередків партії увідповідність
до нового статуту, розробка стратегії періодичного звітування керівників партійних осередків щодо проведеної роботи, розробка та впровадження дієвого механізму взаємодії між партійцями.

4. ІДЕОЛОГІЯ: подальший системний та несуперечливий розвиток ідейних, світоглядних засад: чітке формулювання мети з логікою її досягнення, практичний зміст постулатів та принципів, органічний зв’язок з політичною, економічною та культурною сферою життєдіяльності. Підготовка проекту розгорнутої Програми партії. Розпочати роботу в напрямі створення моделі майбутньої держави Україна, побудованої за принципами мерітократії.

5. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: налагодити та проводити системну діяльність по реагуванню на події та процеси в країні та веденню активної діяльності у політичному житті. Наповнити інформаційний простір заявами, зверненнями, комюніке, тощо на місцевому, регіональному та національному рівні. Приймати участь у засіданнях, круглих столах, конференціях, консиліумах тощо за тематикою, що перетинається з ключовими ідеологемами мерітократії.

6. ТІСНА ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ З СУСПІЛЬНО  ГРОМАДСЬКИМИІНІЦІАТИВАМИ: активна
взаємодія в рамках Національної Політичної Сили «ОБ’ЄДНАНАУКРАЇНА», систематичні консультації щодо
напрацювання політичної позиції, розробки ідеології, проведення спільних акцій та заходів, інформаційний обмін та використання медійних ресурсів.

7. АГІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проведення системної роботи з розповсюдження ідеологічних засад шляхом нестандартних та оригінальних заходів. Забезепечення роботи агітаційних груп та агітаторів агітаційною продукцією. Налагодження методичної роботи, впровадження навчання та обміну досвідом.

8. ФІНАНСИ: досягти суворої дисципліни в сплаті членських внесків, диверсифікувати основні джерела фінансування та позбавитися повної залежності від будь-яких окремих з них. Налагодити планування та звітність, досягти ефективного використання наявних ресурсів.

9. НАВЧАННЯ ПАРТІЙЦІВ: створити центр дистанційного навчання, запровадити в регіонах практику спільного комбінованого навчання з активним відпочинком, налагодити співпрацю з іншими партіями.

10. ПАРТІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

a. Періодичний випуск партійної газети

b. Розвиток та просування в мережі партійного сайту

c. Підвищення активності та інформаційної привабливості мережі Мерітократ

d. Розробка та виготовлення оновлених агітаційних матеріалів

е. Підтримка партійних сторінок в популярних соціальних мережах.

11. УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2015 РОКУ: підготувати кадровий резерв для участі у місцевих виборах, провести навчальні заходи з майбутніми кандидатами, провести підготовчу роботу з місцевими організаціями, які будуть брати участь у місцевих виборах, при необхідності створити місцеві партійні організації для участі у виборах у відповідних регіонах.

12. ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО ПАРТІЇ: максимально публічно та своєчасно висвітлювати інформацію про роботу партії, прозоро використовувати фінанси партії, налагодження тісної співпраці між керівництвом та партійцями, періодично звітувати перед партійцями за виконану роботу, виносити на загальне обговорення важливі питання.

Березень 2023 (1)

 • Серпень 2022 (1)
 • Серпень 2021 (1)
 • Травень 2021 (1)
 • Квітень 2021 (1)
 • Березень 2021 (1)
 • Лютий 2021 (1)
 • Січень 2021 (1)
 • Листопад 2020 (1)
 • Вересень 2020 (1)
 • Серпень 2020 (1)
 • Липень 2020 (1)
 • Червень 2020 (1)
 • Травень 2020 (1)
 • Квітень 2020 (1)
 • Березень 2020 (3)
 • Січень 2020 (1)
 • Грудень 2019 (1)
 • Жовтень 2019 (2)
 • Червень 2019 (1)
 • Березень 2019 (1)
 • Лютий 2019 (2)
 • Січень 2019 (1)
 • Грудень 2018 (1)
 • Листопад 2018 (1)
 • Жовтень 2018 (1)
 • Вересень 2018 (1)
 • Серпень 2018 (2)
 • Червень 2018 (1)
 • Квітень 2018 (2)
 • Березень 2018 (2)
 • Лютий 2018 (1)
 • Січень 2018 (2)
 • Грудень 2017 (2)
 • Листопад 2017 (1)
 • Жовтень 2017 (4)
 • Серпень 2017 (1)
 • Червень 2017 (1)
 • Травень 2017 (3)
 • Березень 2017 (1)
 • Грудень 2016 (4)
 • Листопад 2016 (1)
 • Жовтень 2016 (3)
 • Вересень 2016 (3)
 • Серпень 2016 (1)
 • Липень 2016 (1)
 • Червень 2016 (1)
 • Травень 2016 (1)
 • Квітень 2016 (5)
 • Березень 2016 (2)
 • Лютий 2016 (3)
 • Січень 2016 (2)
 • Грудень 2015 (4)
 • Липень 2015 (1)
 • Червень 2015 (7)
 • Травень 2015 (4)
 • Квітень 2015 (8)
 • Березень 2015 (1)
 • Лютий 2015 (5)
 • Листопад 2014 (2)
 • Жовтень 2014 (6)
 • Вересень 2014 (2)
 • Серпень 2014 (3)
 • Липень 2014 (1)
 • Червень 2014 (8)
 • Березень 2014 (6)
 • Лютий 2014 (5)
 • Січень 2014 (2)
 • Листопад 2013 (6)
 • Жовтень 2013 (4)
 • Вересень 2013 (2)
 • Серпень 2013 (2)
 • Липень 2013 (1)
 • Червень 2013 (3)
 • Травень 2013 (2)
 • Квітень 2013 (4)
 • Березень 2013 (3)
 • Лютий 2013 (4)
 • Січень 2013 (2)
 • Грудень 2012 (3)
 • Листопад 2012 (2)
 • Жовтень 2012 (2)
 • Серпень 2012 (9)
 • Липень 2012 (5)
 • Червень 2012 (2)
 • Травень 2012 (2)
 • Квітень 2012 (9)
 • Березень 2012 (12)
 • Лютий 2012 (2)
 • Грудень 2011 (1)
 • Листопад 2011 (2)
 • Жовтень 2011 (1)
 • Вересень 2011 (1)
 • Серпень 2011 (2)
 • Липень 2011 (3)
 • Квітень 2011 (1)
 • Січень 2011 (1)