Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Відбувся Установчий З’їзд Мерітократичної партії України

Січень 22, 2011

22 січня 2011 року відбувся Установчий З’їзд Мерітократичної партії України. На З’їзді були присутні 59 учасників з 19 областей України, міст Києва та Севастополя.

Під час З’їзду одноголосно було ухвалено рішення про створення політичної партії «Мерітократична партія України», а також затверджені Програма та Статут партії.

Головою партії був обраний Ігор Шевченко.

До Політичної Ради партії увійшли Святослав Стеценко, Юрій Федорчук, Сергій Худолій та Михайло Чаплига. Також була сформована Центральна контрольно-ревізійна комісія на чолі з Віталієм Семенюком.

Мерітократична партія України будується на засадах мерітократії, демократичного централізму та прозорості.

Ідеологія партії базується на принципах соціального лібералізму, а головними цінностями виступають людина, свобода та гармонія.

Метою створення та діяльності партії є побудова заможного та духовного суспільства в Україні на принципах мерітократії, які включають в себе справедливу оцінку особистості, владу достойних, рівність можливостей та прозорість суспільних відносин.
Партія планує брати участь у виборах до Верховної Ради України в 2012 році.
| Посилання