Мерітократична партія України

Достойна влада – заможна країна

Програма партії

 Програма
Мерітократичної партії України
«Мерітократія – шлях до оновлення країни»

Вступ

Україна потребує кардинального оновлення і, в першу чергу, оновлення влади, адже причиною багатьох проблем в Україні є низька якість людей при владі та в політиці.

Результатом тривалого володарювання в Україні недостойних влади людей є жахливий стан життя переважної більшості населення, занепад в економіці та в усіх інших сферах життєдіяльності суспільства.

Саме тому першочерговим завданням суспільства є докорінна зміна персонального складу політиків та державних управлінців. Корупція, недбалість, неефективність, байдужість, крадіжки з бюджету тощо – все це тільки наслідки проблеми, першопричиною якої є саме недостойні люди при владі. Не можна позбутися наслідків, не позбувшись причини.

Не змінивши якість людей при владі, неможливо змінити ситуацію в країні на краще. Проста механічна заміна через так звані «демократичні» вибори одних неякісних людей на інших неякісних нічого не змінить. Єдиний вихід – це пошук, виховання, навчання, перевірка та приведення до влади якісно нових людей: чесних, компетентних та які будуть щиро служити суспільству. Тільки такі люди достойні влади.

Кадрове оновлення може бути здійснено тільки за умови публічної люстрації за принципом вивчення попередніх вчинків кандидатів на високі владні посади.

Якісно нові люди так змінять правила політичної діяльності та функціонування влади, щоб відповідна якість людей при владі та в політиці зберігалася зі зміною поколінь. Така система буде обов’язково включати механізми суспільного контролю та відкликання можновладців будь-якого рівня.

Мерітократія повинна стати основним принципом побудови суспільства та формування влади: країною керують чесні, здібні, компетентні, працьовиті, досвідчені та відповідальні люди, а не неуки та шахраї, які проникли до влади шляхом введення людей в оману, маніпулювання, підкупу, залякування та інформаційного тероризування.

Для цього необхідно консолідувати всі здравомислячі сили країни, як формалізовані, так і неформальні об’єднання громадян, відмовитись від суперечок з приводу емоційно-історичних та міжнародно-теоретичних питань, які розколюють суспільство та розпорошують наші сили, але не є пріоритетними на даний момент.

Лише отримавши реальну владу можна системно впливати на стан справ у масштабах країни – робити Україну не трошки, а значно кращою. Влада сама по собі не є метою, це необхідний механізм та інструмент досягнення вищої мети – побудови сильної та процвітаючої України.

Необхідно терміново розпочати активні дії. Чекати далі нічого і ні від кого. Прийшов час змінювати країну! Прийшов час діяти!

Мерітократична мета

1.             Мерітократична партія України проголошує своєю метою побудову сильної, незалежної та успішної України шляхом створення справедливого суспільства рівних можливостей та гідного життя для всіх, в основі якого лежить принцип мерітократії – лише чесні, достойні та віддані своїй справі люди можуть займати керівні посади у державних органах та інститутах громадянського суспільства.

Мерітократичні цінності

2.             Мерітократична партія України визнає Людину та її Свободу своїми головними цінностями. Свобода є основною життєвою цінністю кожної людини і лежить в основі побудови вільного суспільства вільних людей. Індивідуальна свобода кожного громадянина обмежується лише свободою інших громадян та можливістю наступних поколінь мати свободу.

3.             Мерітократична партія України вважає Гармонію головною суспільною цінністю, досягнення якої неможливе без Любові – любові до себе, любові до ближнього, любові до природи та світу. Любов надає Свободі морального виміру, береже її від набуття руйнівних змістів, убезпечує її від перетворення на сваволю та дозволяє людині жити в гармонії з собою та навколишнім світом.

4.             Мерітократична партія України вважає, що життєвою місією кожної вільної людини є максимальна самореалізація на благо суспільства. Кожна людина вільна у виборі свого життєвого шляху.

5.             Мерітократична партія України вважає, що максимальна реалізація трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини можлива лише за умови забезпечення рівності можливостей та справедливої оцінки особистих досягнень.

6.             Мерітократична партія України підтримує традиційні сімейні та моральні гуманістичні цінності та вважає сім’ю та дітей одними з найвищих цінностей суспільства.

7.             Мерітократична партія України впевнена, що в основі політичної свободи лежить, насамперед, матеріальна забезпеченість, інтелектуальний та духовний розвиток кожного громадянина, а також право на свободу совісті та слова.

Мерітократична ідеологія

8.             Мерітократична партія України в основу своєї політичної ідеології покладає соціальний лібералізм: індивідуальна та економічна свобода, яка розумно обмежена принципами справедливості та солідарності. Соціальною опорою Мерітократичної партії України є неолігархічні підприємці, наймані працівники (в т. ч. робітники та селяни), вільні професіонали, інтелігенція, освічена молодь.

Мерітократичне суспільство

9.             Мерітократична партія України вважає, що для максимальної самореалізації людина повинна бути здоровою, освіченою, духовно та культурно розвинутою. В суспільстві пропагується шанобливе ставлення до природи, культ знань, культ здорового способу життя та важливість духовного розвитку та культури.

10.          Мерітократична партія України переконана, що самоорганізація населення у самоврядні громади зміцнює дух солідарності, єдності та взаємодопомоги, забезпечує порядок на територіях організованих громад та підвищує ефективність місцевої влади шляхом громадського контролю та впливу.

11.          Мерітократична партія України вважає солідарність невід’ємним елементом успішного та ефективного суспільства: громадяни ставляться з повагою один до одного, допомагають один одному, за потреби діють разом заради спільного блага, забезпечують соціальну солідарність (більш заможних та менш заможних) та солідарність поколінь шляхом справедливого розподілу частини суспільних доходів таким чином, щоб молодь могла отримати допомогу на початку самостійного життя, а людям похилого віку, які того потребують, було забезпечено гідну старість.

12.          Мерітократична партія України дбає про добробут і створення необхідних умов для гідного життя всіх верств населення, а також турбується про тих членів суспільства, хто в силу обставин має особливі потреби (діти, молодь, інваліди, сироти, багатодітні родини, одинокі матері та батьки, пенсіонери, ветерани та інші).

13.          Мерітократична партія України впевнена, що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати тільки на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів, представники яких є громадянами України.

Мерітократична держава

14.          Мерітократична партія України виходить з того, що єдиним джерелом влади в державі є народ України.

15.          Мерітократична партія України переконана, що держава і влада існує для народу, а не народ – для держави і влади. Головною функцією держави та державних службовців є служіння народу, захист його прав та інтересів, а також створення умов для постійного покращення рівня життя всіх громадян.

16.          Мерітократична партія України переконана, що Україна залишаючись унітарною державою, повинна розвиватися у напрямку децентралізації та розширення повноважень регіонів.

17.          Мерітократична партія України вважає, що розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади повинен відбуватися за принципом субсидіарності – «знизу доверху»: місцеві громади делегують на вищий рівень тільки ті функції та повноваження, які не можуть виконувати самі.

Мерітократична влада

18.          Мерітократична партія України переконана, що побудувати сильну, незалежну та успішну Україну можливо лише на принципах мерітократії – влади достойних. Соціальний статус кожного громадянина за мерітократії визначається виключно на основі справедливої оцінки та визнання його особистих досягнень, моральних якостей та внеску на благо суспільства незалежно від етнічного та соціального походження, релігійних переконань та майнового стану. Мерітократична влада формується на конкурсній основі виключно з людей достойних влади: чесних, компетентних та готових щиро служити народу. Влада і політика відділені та незалежні від бізнесу.

19.          Мерітократична партія України вважає, що запорукою успішності суспільства та запобіжником проти зловживань і корупції є прозорість та публічність суспільних відносин, а особливо прозорість та публічність в політиці, державному управлінні та питаннях власності.

Мерітократична економіка

20.          Мерітократична партія України визнає багатоукладність економіки та виступає за ефективний захист приватної власності, власності громад та держави. Вільний ринок та вільне підприємництво узгоджені з інтересами суспільства шляхом розумного та збалансованого державного регулювання.

21.          Мерітократична партія України вважає, що розвинута економіка базується на приватному підприємництві і є основою суспільного та індивідуального добробуту та виступає за створення найкращих умов для ведення бізнесу та розвитку підприємництва.

22.          Мерітократична партія України виступає за право кожного громадянина бути винагородженим по заслугах як у вигляді справедливої оплати праці, так і у вигляді доходів від прибутків бізнесу, а також за право вільно використовувати ці кошти.

23.          Мерітократична партія України виступає за побудову заможного суспільства заможних громадян. Значні перекоси у розподілі суспільного багатства, які невідворотно виникають в умовах вільної ринкової економіки, повинні коригуватися справедливою та ефективною системою оподаткування, що забезпечить соціальну солідарність.

24.          Мерітократична партія України вважає, що сільськогосподарська земля, надра, лісові та водні ресурси, а також стратегічні підприємства України є національним багатством, яке має належати виключно народові України. Народ України повинен мати вплив на підприємства, від яких залежить безпека країни та життєдіяльності суспільства, незалежно від форми власності.

Мерітократична екологія

25.          Мерітократична партія України вважає, що суспільство повинно жити в гармонії з природою, а національна економіка повинна уникати завдання шкоди природі та довкіллю, забезпечуючи розумні потреби суспільства.

Мерітократична Україна та світ

26.          Мерітократична партія України виступає за збереження позаблокового статусу України та розвиток двосторонніх політичних, економічних, культурних та інших стосунків з різними країнами світу виключно на основі взаємної вигоди та поваги.

27.          Мерітократична партія України впевнена, що українське суспільство та держава, побудовані на засадах мерітократії, досягнуть глобального успіху та стануть взірцем для всього світу.

Заключне слово

Вже у середньостроковій перспективі завдяки масовій роз’яснювальній роботі та ефективній політичній діяльності Мерітократична партія України стане впливовою політичною силою, здатною досягати системних результатів у національних масштабах, а прихильниками партії стане переважна більшість населення України.

Мерітократична партія України приведе до влади на всіх рівнях достатню кількість достойних влади людей, які будуть мати достатньо повноважень для забезпечення законності і порядку, швидкого розвитку економіки та проведення необхідних реформ в усіх сферах, особливо в політиці та державному управлінні, в судовій та правоохоронній системах, економіці та податковій системі, освіті та культурі, охороні здоров’я та соціальному забезпеченні.

З цього моменту розпочнеться новий період в історії нашої країни – стрімке піднесення України!